[gilug.org] ubuntu...

Eduard Vidal i Tulsà festuc gmail com
2007-03-15 11:42:38 UTC


En/na Jordi Pujol ha escrit:
> he fet la configuracio en el meu pc.
>
> he creat 
> file:///etc/apache2/sites-available/altre
> *********
> NameVirtualHost altre
>
> <VirtualHost altre>
>  ServerAdmin 
>
>  DocumentRoot /home/jpujol/altre
>  <Directory />
>   Options FollowSymLinks
>   AllowOverride None
>   order allow,deny
>   Deny From all
>  </Directory>
>  <Directory /home/jpujol/altre>
>   Authtype Basic
>   AuthName "Plana de proves..."
>   #
>   # Auth files....
>   #
>   AuthUserFile altre/.htpasswd
>  
#això de aqui diu que tens l'arxiu a dintre /home/jpujol/altre/.htpasswd 
#???
#o a dintre /home/jpujol/altre/altre/.htpasswd
#???

Aquesta tarda ho provarè mercés :D
>   AuthGroupFile altre/.htgroup
>   Require user jpujol
>
>   order allow,deny
>   Allow From localhost
>   Options FollowSymLinks
>   AllowOverride None
>  </Directory>
> </VirtualHost>
> *********
> # a2ensite altre
> he creat el directori /etc/apache2/altre/
> # htpasswd -c -b /etc/apache2/altre/.htpasswd jpujol pas
> # touch /etc/apache2/altre/.htgroup
> al directori /home/jpujol/altre hi he posat un index.html amb una sola linia
> # /etc/init.d/apache2 reload 
> i demana l'usuari i paraula de pas, 
> va bé,
>
> A Dimecres, 14 de Març de 2007 15:33, Jordi Pujol va escriure:
>  
>> NameVirtualHost altre.lestudi.com
>>
>> <VirtualHost altre.lestudi.com>
>>     ServerAdmin 
>>     Authtype Basic
>>     AuthName "Plana de proves..."
>>     #
>>     # Auth files....
>>     #
>>     AuthUserFile /home/festuc/altre/.htpasswd
>>     AuthGroupFile /dev/null
>>
>>     DocumentRoot /home/festuc/altre
>>     <Directory />
>>         Options FollowSymLinks
>>         AllowOverride None
>>         order allow,deny
>>         Deny From all
>>     </Directory>
>>     <Directory /home/festuc/altre>
>>         Require user altre
>>         order allow,deny
>>         Allow From localhost
>>         Options FollowSymLinks
>>         AllowOverride None
>>     </Directory>
>>
>> </VirtualHost>
>>   
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
>
>  
Més informació sobre la llista de correu gilug