[gilug.org] Consolas ALT+F1, F2, etc

xavi linux xavi linux gmail com
2007-07-12 12:07:56 UTC


Oriol ets un crak¡¡¡¡¡

Aixó funciona de conya¡¡¡¡


Gràcies i Salut¡¡¡¡¡¡

Siau

Xavi2007/7/10, xavi linux <>:
>
> Merci
>
> Ja ho faré així
>
> Salut.¡¡¡
>
> Xavi
>
>
>
> 2007/7/10, Oriol Pellicer <>:
> > Al paràgraf on posa:
> >
> > ## additional options to use with the default boot option, but not with
> the
> > ## alternatives
> > ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
> > # defoptions=quiet splash locale=ca_ES
> >
> > Afegeix vga=791 o el que sigui després de locale=ca_ES
> > Ha de quedar així:
> >
> > ## additional options to use with the default boot option, but not with
> the
> > ## alternatives
> > ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
> > # defoptions=quiet splash locale=ca_ES vga=791
> >
> > I llavors executa update-grub
> >
> >
> > Salut!
> >
> >
> > A Dimarts 10 Juliol 2007, xavi linux va escriure:
> > > Oriol: t'envio el menu menu.lst dela feisty
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > #menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
> > > #      grub-install(8), grub-floppy(8),
> > > #      grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
> > > #      and /usr/share/doc/grub-doc/.
> > >
> > > ## default num
> > > # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from
> 0,
> > > and # the entry number 0 is the default if the command is not used.
> > > #
> > > # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the
> default
> > > entry # is the entry saved with the command 'savedefault'.
> > > # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved'
> or
> > > your # array will desync and will not let you boot your system.
> > > default        0
> > >
> > > ## timeout sec
> > > # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the
> default
> > > entry # (normally the first entry defined).
> > > timeout        3
> > >
> > > ## hiddenmenu
> > > # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
> > > hiddenmenu
> > >
> > > # Pretty colours
> > > #color cyan/blue white/blue
> > >
> > > ## password ['--md5'] passwd
> > > # If used in the first section of a menu file, disable all interactive
> > > editing # control (menu entry editor and command-line) and entries
> > > protected by the # command 'lock'
> > > # e.g. password topsecret
> > > #   password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
> > > # password topsecret
> > >
> > > #
> > > # examples
> > > #
> > > # title        Windows 95/98/NT/2000
> > > # root        (hd0,0)
> > > # makeactive
> > > # chainloader +1
> > > #
> > > # title        Linux
> > > # root        (hd0,1)
> > > # kernel   /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
> > > #
> > >
> > > #
> > > # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
> > >
> > > ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
> > > ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
> > > ## by the debian update-grub script except for the default options
> below
> > >
> > > ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> > >
> > > ## ## Start Default Options ##
> > > ## default kernel options
> > > ## default kernel options for automagic boot options
> > > ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
> > > ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
> > > ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
> > > ##   kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
> > > ##   kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
> > > # kopt=root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro
> > >
> > > ## Setup crashdump menu entries
> > > ## e.g. crashdump=1
> > > # crashdump=0
> > >
> > > ## default grub root device
> > > ## e.g. groot=(hd0,0)
> > > # groot=(hd0,0)
> > >
> > > ## should update-grub create alternative automagic boot options
> > > ## e.g. alternative=true
> > > ##   alternative=false
> > > # alternative=true
> > >
> > > ## should update-grub lock alternative automagic boot options
> > > ## e.g. lockalternative=true
> > > ##   lockalternative=false
> > > # lockalternative=false
> > >
> > > ## additional options to use with the default boot option, but not
> with the
> > > ## alternatives
> > > ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
> > > # defoptions=quiet splash locale=ca_ES
> > >
> > > ## should update-grub lock old automagic boot options
> > > ## e.g. lockold=false
> > > ##   lockold=true
> > > # lockold=false
> > >
> > > ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
> > > # xenhopt=
> > >
> > > ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
> > > # xenkopt=console=tty0
> > >
> > > ## altoption boot targets option
> > > ## multiple altoptions lines are allowed
> > > ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
> > > ##   altoptions=(recovery) single
> > > # altoptions=(recovery mode) single
> > >
> > > ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
> > > ## only counts the first occurence of a kernel, not the
> > > ## alternative kernel options
> > > ## e.g. howmany=all
> > > ##   howmany=7
> > > # howmany=all
> > >
> > > ## should update-grub create memtest86 boot option
> > > ## e.g. memtest86=true
> > > ##   memtest86=false
> > > # memtest86=true
> > >
> > > ## should update-grub adjust the value of the default booted system
> > > ## can be true or false
> > > # updatedefaultentry=false
> > >
> > > ## ## End Default Options ##
> > >
> > > title     Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
> > > root     (hd0,0)
> > > kernel        /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
> > > root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
> > > locale=ca_ES
> > > initrd        /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
> > > quiet
> > > savedefault
> > >
> > > title     Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
> > > root     (hd0,0)
> > > kernel        /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic
> > > root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
> > > initrd        /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
> > >
> > > title     Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
> > > root     (hd0,0)
> > > kernel        /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
> > > root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro quiet splash
> > > locale=ca_ES
> > > initrd        /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
> > > quiet
> > > savedefault
> > >
> > > title     Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
> > > root     (hd0,0)
> > > kernel        /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic
> > > root=UUID=bbc0d225-152e-4d74-a45b-33e33ebf8945 ro single
> > > initrd        /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
> > >
> > > title     Ubuntu, memtest86+
> > > root     (hd0,0)
> > > kernel        /boot/memtest86+.bin
> > > quiet
> > >
> > > ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
> > >
> > > El 06/07/07, Oriol Pellicer <> ha escrit:
> > > > Envia el menu.lst a veure com ho tens.
> > > >
> > > >
> > > > salut.
> > > >
> > > > A Divendres 06 Juliol 2007, xavi linux va escriure:
> > > > > Ep hola
> > > > >
> > > > > Aixó ja está modificat i segueix = les X es veuen perfectes, pero
> > > > > CTRL+ALT+F..el que sigui = de gros
> > > > >
> > > > > No sé ..., la distro ès una ubuntu Feisty...
> > > > >
> > > > >
> > > > > Salut ¡¡
> > > > >
> > > > > Xavi
> > > > >
> > > > > El 04/07/07, Jordi Pujol <> ha escrit:
> > > > > > A Dimecres, 4 de Juliol de 2007 18:04, Oriol Pellicer va
> escriure:
> > > > > > > A Dilluns 02 Juliol 2007, Marc Furtià i Puig va escriure:
> > > > > > > > A veure, això del vga=791 és la solució no ?
> > > > > > > > Has de modificar el teu menu.lst que està al
> /boot/grub/menu.lst
> > > > > > > > i l'has de deixar més o menys així :
> > > > > > > > title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18
> > > > > > > > root      (hd0,0)
> > > > > > > > kernel     /boot/vmlinuz-2.6.18 root=/dev/hda1 ro
> vga=792
> > > > > > > > initrd     /boot/initrd.img-2.6.18
> > > > > > > > savedefault
> > > > > > >
> > > > > > > Marc,
> > > > > > >
> > > > > > > en sistemes tipus Debian, s'ha d'afegir després de:
> > > > > > >
> > > > > > > ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
> > > > > > > ## ## Start Default Options ##
> > > > > > >
> > > > > > > Per exemple aquí:
> > > > > > >
> > > > > > > # kopt=root=UUID=dd4bac5e-ad10-417e-8721-be593e1e80c8 ro
> vga=791
> > > > > > >
> > > > > > > I un cop modificat fas:
> > > > > > > update-grub
> > > > > > > (t'afegirà vga=791 a tots els kernels que tinguis)
> > > > > > >
> > > > > > > Si no ho fas així, cada vegada que es modifiqui el grub (quan
> > > > > > > actualitzis el kernel, per exemple), t'eliminarà el que havies
> > > > > > > afegit.
> > > > > >
> > > > > > en l'article
> > > > > >
> > > > > > http://gilug.org/?q=node/298
> > > > > >
> > > > > > hi ha un exemple d'aquesta configuracio de GRUB i Debian
> > > > > >
> > > > > > > Salut!
> > > > > >
> > > > > > _______________________________________________
> > > > > > Llista del GiLUG
> > > > > > 
> > > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > >
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Llista del GiLUG
> > > > > 
> > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > >
> > > > --
> > > > "Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"
> > > >
> > > > Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
> > > > _______________________________________________
> > > > Llista del GiLUG
> > > > 
> > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Llista del GiLUG
> > > 
> > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
> >
> >
> > --
> > "Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"
> >
> > Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> >
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20070712/b14b4c86/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu gilug