[gilug.org] Atenció: Jornades del GiLUG!

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-01-29 12:04:53 UTC


Com a lloc si voleu puc parlar amb la fàbrica[1] de Celrà, ja que fa
un temps volien montar una cosa així i no s'ha quedat en re?

Què us sembla?


Salut!

[1] http://www.la-fabrica.info


More information about the gilug mailing list