[gilug.org] iptables

Quim Rovira quim rovira gmail com
2007-01-02 15:10:14 UTC


Desconec el funcionament de Squid com a rpoxy en aquestes condicions
concretes, però no n'hi hauria prou de fer dnat de qualsevol paquet
dirigit a l'exterior al port 80 al propi host al port 8080?

On 1/2/07, David Casals <> wrote:
> En/na Albert Martin ha escrit:
> > On 1/2/07, David Casals <> wrote:
> >
> >
> >> Per no saturar el meu ample de banda m'agradaria tindre squid
> >>
> >
> > Potser una millor solució seria limitar l'ample de banda disponible
> > per l'usuari mitjançant QoS, així limites tot l'ús de la conexió
> > (correu,skype,p2p,...), no només el trànsit web.
> >
>
> Potser m'he explicat malament, o no he donat tota  la informació, squid
> no es tant per regular l'ample de banda, sinó per donar mes sensació de
> velocitat als usuaris.
>
> > _______________________________________________
> > Llista mailing list
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> >
> >
>
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>More information about the gilug mailing list