[gilug.org] iptables

David Casals hakd0c telefonica net
2007-01-02 12:21:26 UTC


Hola a tots,

Estic implementant un servidor d'autenticació per a una zona wifi.

El sistema es el següent.

SO:Gentoo 2006
Autenticacio i control d'accés: Nocat
proxy: Squid

La intenció es:

Un usuari fa una petició a una web passant per la maquina que enruteja, 
aquest comprova si esta autenticat al sistema i si ho esta el deixa 
passar. Això em funciona perfectament.

Per no saturar el meu ample de banda m'agradaria tindre squid pero no 
trobo (estic ofuscat avui) la comanda iptables que em permetria (despres 
de passar pel nocat) passar per squid. Squid el tinc escoltant al 8080 i 
si faig:

iptables -t nat -I PREROUTING -i $lan -p tcp --dport 80 -j REDIRECT 
--to-port 8080

Llavors passo per l'squid i no pel nocat.

Atentament
David Casals
hakd0cMore information about the gilug mailing list