[gilug.org] Resum reunió 10 de Febrer

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-20 15:10:08 UTC


Sí, s'havia comentat:

OpenOffice.org/Mozilla: Narcís
Install Party Debian: Marc Furtià
Install Party Kubuntu: Oriol
Música, Media & GNU/Linux: Xavi
Petita història dels sistemes operatius: Teixi
Ruby on Rails: Eduard Carreras (jo)
Asterisk: Oriol

tot correcte no?

Salut!


More information about the gilug mailing list