[gilug.org] manual debian e17 fet

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2007-02-17 20:47:56 UTC


marc cal que enviis a cada resposta tot el manual? xd

Lo de instal·lar estable i passar a testing no és més fàcil instal·lar
una testing directament?

Si no recordo malament des de fa un temps l'instal·lador de la debian
et deixa triar quina versió et vols instal·lar.


Salut!


More information about the gilug mailing list