[gilug.org] weblog que dóna warnings

Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2007-08-27 16:42:30 UTC


Bones llista, vaig perdre la base de dades del meu weblog, i degut a
això, vaig optar per reinstalar-lo de cap i de nou.
El meu weblog utilitza el cms drupal, però em trobo que em dóna aquests
warnings:
   * user warning: Table 'drupal.upload_images' doesn't exist query:
    SELECT f.*, u.* FROM upload_images u INNER JOIN files f ON u.fid
    = f.fid WHERE oid = 3 ORDER BY f.fid
    in /var/www/drupal-4.7.6/includes/database.mysql.inc on line
    121.
   * user warning: Table 'drupal.upload_images' doesn't exist query:
    SELECT u.oid, n.title, n.uid FROM upload_images u INNER JOIN
    node n ON u.oid = n.nid WHERE u.nid = 3
    in /var/www/drupal-4.7.6/includes/database.mysql.inc on line
    121.
   * user warning: Table 'drupal.upload_images' doesn't exist query:
    SELECT f.*, u.* FROM upload_images u INNER JOIN files f ON u.fid
    = f.fid WHERE oid = 2 ORDER BY f.fid
    in /var/www/drupal-4.7.6/includes/database.mysql.inc on line
    121.
Utilitzo Drupal-4.7.6
Si updatejo mitjançant l'script update.sh aquest mòdul em diu això :
The following queries were executed
image module
Update #1
   * No queries

Algú sap com es pot solucionar ?
He instal·lat els mòduls :
captcha, image, image_attach, image_gallery i els he activat tots.
Ara bé, se'm queixa del mòdul upload_images i si miro si està carregat,
em trobo que ja el tinc carregat.
Si el descarrego, no em dóna cap warning, és normal ?
L'he de tenir carregat ?
Gràcies per tot.
Marc Furtià

Més informació sobre la llista de correu gilug