[gilug.org] més problemes amb Samba

Jaume jaumevinyet gmail com
2007-04-13 19:43:02 UTC


tinc tres ordinadors en xarxa: l'1 amb Windows XP, el 2 amb Mandriva2007 
i el 3 amb Kubuntu 6.10.
A 2 hi ha quatre usuaris, tots amb algun directori per a compartir a la 
xarxa. Els de l'usuari A i B funcionen correctament, es comparteixen bé 
des de l'ordinador 3 amb samba i des de l'ordinador 1 amb XP.
Els dels usuaris C i D no hi ha manera que es vegin ni des d' XP ni des 
de Kubuntu-Samba. Es veu el directori compartit però no es pot muntar.
Smb4k del 3 diu "4781(aquest número canvia en cada intent):tree 
connected failed:ERRDOS - ERRnosuchsshare (You especified an invalid 
share name). SMB connection failed"
Amb Alt+F2 i smb://192.168.1.104/ la carpeta es veu però al clicar-la 
diu que no existeix.
Windows diu: ·"puede que no tenga permiso"

No veig cap diferència entre els permisos dels usuaris, ni en la 
configuració de la compartició.
Quin pot ser el motiu ?
Gràcies per la vostra ajuda
JaumeMore information about the gilug mailing list