[gilug.org] ubuntu i jmicron

Jordi Pujol jordi-pujol telefonica net
2007-04-06 18:32:07 UTC


avui ha sortit el kernel 2.6.20.5, ja l'estic compilant per Debian

hi ha arreglos del controlador JMicron

commit 979c3d5113c97bdf7f94a24de86b83d8c79e18c6
Author: Tejun Heo <>
Date:  Wed Mar 28 12:31:53 2007 -0400

  jmicron: make ide jmicron driver play nice with libata ones
  
  jmicron: make ide jmicron driver play nice with libata ones
  
  When libata is configured, the device is configured such that SATA and
  PATA ports live in separate functions with different programming
  interfaces. pata_jmicron and ide jmicron drivers can drive only the
  PATA part.
  
  This patch makes jmicron match PCI class code such that it doesn't
  attach itself to the SATA part preventing the proper ahci driver from
  attaching.
  
  This change is suggested by Bartlomiej.
  
  Signed-off-by: Tejun Heo <>
  Cc: Jeff Garzik <>
  Cc: 
  Cc: Chuck Ebbert <>
  Signed-off-by: Bartlomiej Zolnierkiewicz <>
  Signed-off-by: Greg Kroah-Hartman <>


A Dimecres, 21 de Març de 2007 11:30, Jordi Pujol va escriure:
> > Ja havia pensat en fer això però hi ha un petit problema d'espai. Es un
> > barebone i tocar el disc significa desmontar mitja maquina.
>
> donç a vegades he trobat la mateixa situacio i no he desmuntat el disc,
> com que es podia accedir als connectors, he desconnectat el cable
> d'interface de la placa base i he conectat el disc a una altre maquina,
> tambe he donat corrent al disc des de l'altre maquina
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/More information about the gilug mailing list