[gilug.org] sense rateta

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-04-05 09:43:33 UTC


Has provat d'iniciar el mateix ordinador amb Live-CD ?

El dj 05 de 04 del 2007 a les 11:17 +0200, en/na Jordi Pujol va
escriure:
> A Dijous, 5 de Abril de 2007 10:13, David Casals va escriure:
> > hola a tots,
> >
> > Tinc instal·lada la Ubuntu 6.10 a la feina i des d'ahir a la tarda no em
> > funciona la rateta, tenia una rateta inalambrica per usb i n'hi he posat
> > una amb fil ps/2 i cap de les 2 funciona (va deixar de funcionar amb la
> > inalambrica) des de Windows si que em funciona, o sigui que no hauria de
> > ser problema de rateta ni de placa base.
> >
> > Ja fa un temps em van deixar de funcionar les ratetes que anaven per
> > ps/2 pero ho vaig solventar posant una usb, pero ara no em va cap.
> >
> > Que puc mirar
> 
> que extrany,
> quan poses dos ratolins a un Linux els pots fer anar tots dos a l'hora
> 
> podria ser que el port del xorg.conf estés equivocat.
> 
> # X configuration file, Xorg server
> 
> Section "ServerLayout"
>   Identifier   "Layout0"
>   Screen   0 "Screen0"
>   InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
>   InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
> EndSection
> 
> Section "ServerFlags"
>   Option     "Xinerama" "0"
>   Option     "AllowMouseOpenFail" "true"
> EndSection
> 
> Section "InputDevice"
>   # generated from default
>   Identifier   "Mouse0"
>   Driver     "mouse"
>   Option     "Protocol" "auto"
>   Option     "CorePointer"
>   Option     "Device" "/dev/input/mice"
>   Option     "Emulate3Buttons" "true"
>   Option     "ZAxisMapping" "4 5"
> EndSection
> 
> comprova que existeix el dispositiu /dev/input/mice
> 
> # ls -al /dev/input/mice
> crw-rw---- 1 root root 13, 63 2007-04-05 11:07 /dev/input/mice
> 
> encara la faré més grossa, poso un ratolí i un teclat ps2 al mateix temps que 
> dos ratolins usb i un teclat usb
> 
> # dmesg | less
> PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
> PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 12
> serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
> serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
> mice: PS/2 mouse device common for all mice
> input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
> input: PC Speaker as /class/input/input1
> 
> usbcore: registered new interface driver hiddev
> input: Logitech Optical USB Mouse as /class/input/input3
> input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2
> input: Chicony USB Wireless HID Receiver as /class/input/input4
> input: USB HID v1.10 Keyboard [Chicony USB Wireless HID Receiver] on 
> usb-0000:00:1d.1-1
> Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9
> Initializing USB Mass Storage driver...
> scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
> usb-storage: device found at 5
> usb-storage: waiting for device to settle before scanning
> ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
> PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
> input: Chicony USB Wireless HID Receiver as /class/input/input5
> input,hiddev96: USB HID v1.10 Device [Chicony USB Wireless HID Receiver] on 
> usb-0000:00:1d.1-1
> input: Chicony USB Wireless HID Receiver as /class/input/input6
> input: USB HID v1.10 Mouse [Chicony USB Wireless HID Receiver] on 
> usb-0000:00:1d.1-1
> usbcore: registered new interface driver usbhid
> drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
> 
> 
> Resulta que van tots, els tres ratolins i els dos teclats,
> 
> Salut,
> Jordi Pujol
> >
> > Atentament
> > David Casals
> > hakd0c
> >
> > _______________________________________________
> > Llista del GiLUG
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > * Tots els missatges queden publicats a:
> > http://gilug.org/pipermail/llista/
> _______________________________________________
> Llista del GiLUG
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://gilug.org/pipermail/llista/
More information about the gilug mailing list