[gilug.org] He descobert el wget

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2007-04-04 09:10:51 UTC


Estava ara provant el component VideoDownloader, i veig que wget no
suporta adreces d'aquest estil:
http://youtube.com/get_video?video_id=-fVDGu82FeQ&t=OEgsToPDskLmH1y_Tu1l5TzAPday4HG4&sk=y6uaBQDsCwpxDB64juPIhQR


El dc 04 de 04 del 2007 a les 08:57 +0200, en/na Jordi Pujol va
escriure:
> i el FlashGot ?
> es un plugin (afegitò !XD) que enllaça amb un descarregador, jo l'havia fet 
> servir amb el KGet, crec que també va amb el wget i molts altres,
> 
> Download one link, selected links or all the links of a page together at the 
> maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and 
> reliable external download managers. Supported download tools are dozens, 
> see...
> 
> Download one link, selected links or all the links of a page together at the 
> maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and 
> reliable external download managers. Supported download tools are dozens, see 
> http://flashgot.net for details. This extension offers also a Build Gallery 
> functionality which helps to collect in a single page serial movies and 
> images scattered on several pages, for easy and fast "download all".
> Works with:
> 
>     * Firefox Firefox: 1.0 – 3.0a4
> 
> 
> 
> 
> A Dimarts, 3 de Abril de 2007 21:56, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > Ara ja l'he provat, aquest component (DownThemAll). Sembla que sigui
> > l'únic que és un descarregador complet que s'integra en aquest cas a
> > M.Firefox.
> > Per a mi li falta que es pugui limitar la velocitat, i veig que a la
> > majoria de casos no reprèn les descàrregues interrompudes ni detecta la
> > mida dels fitxers.
> >
> > He vist a la llista d'afegitons (plug'in) per a Mozilla que n'hi ha un
> > (DownloadWith) que crida el descarregador que vulguis (com per exemple
> > wget) per a fer la descàrrega. El problema és que no està actualitzat
> > (no admet les darreres versions de M.Firefox) i no el puc provar, per a
> > veure el tema de les sessions.
> >
> > El dt 03 de 04 del 2007 a les 12:55 +0200, en/na Jordi Pujol va
> >
> > escriure:
> > > hauriem de provar:
> > >
> > > https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search?q=download&status=4
> > >
> > > DownThemAll is all you can desire from a download manager: it features an
> > > advanced accelerator that increases speed up to 400% and it allows you to
> > > pause and resume downloads at any time!
> > >
> > > A Dimarts, 3 de Abril de 2007 12:40, Narcis Garcia - GiLUG va escriure:
> > > > Bé, ara estic explorant els descarregadors enumerats a:
> > > > http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_download_managers
> > > >
> > > > ..tot i que no en veig cap que s'integri com a "plugin" del navegador.
> > > > Ara provaré el wxDownload, que fa bona pinta per la gran
> > > > compatibilitat.
> > > >
> > > > El dt 03 de 04 del 2007 a les 11:27 +0200, en/na Quim Rovira va
> > > >
> > > > escriure:
> > > > > Bé, pel que tinc entès la sessió o bé es propaga usant els parametres
> > > > > passats per get/post o bé per galetes.. usar l'identificador d'una
> > > > > sessió oberta des del navegador per al wget és una sol·lució poc
> > > > > maca, però arribar a iniciar sessió a nivell d'aplicació web
> > > > > directament amb wget no se fins a quin punt resultaria pràctic...
> > > > > s'hauria de provar ;)
> > > > >
> > > > > On 4/3/07, Narcis Garcia - GiLUG <> wrote:
> > > > > > El problema és que hi ha pàgines-web que gestionen la sessió
> > > > > > d'usuari d'altres maneres. Imaginem-nos per exemple intentar fer
> > > > > > una descàrrega amb wget d'un adjunt de missatge a MSN Hotmail.
> > > > > >
> > > > > > Hi ha pàgines que, quan polses sobre l'enllaç de "descarregar", et
> > > > > > dirigeixen a un "descarregues.php" que t'envia el contingut binari,
> > > > > > i que a la vegada comproven la sessió d'usuari (no et redirigeixen
> > > > > > a una URL convencional on hi ha el fitxer).
> > > > > >
> > > > > > El dt 03 de 04 del 2007 a les 11:11 +0200, en/na Jordi Pujol va
> > > > > >
> > > > > > escriure:
> > > > > > > A Dimarts, 3 de Abril de 2007 10:52, Narcis Garcia - GiLUG va
> > >
> > > escriure:
> > > > > > > > Bé, no és que l'hagi descobert ara, ja l'havia vist esmentar
> > > > > > > > varies vegades en manuals i receptes d'instal·lació. El què
> > > > > > > > passa és que la passada setmana em vaig decidir a provar-lo per
> > > > > > > > a descarregar documents grossos d'internet.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Allò que m'ha enganxat són dues coses: que reprèn les
> > > > > > > > descàrregues interrompudes i que permet moderar la velocitat de
> > > > > > > > descàrrega.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Amb una consola, es pot executar:
> > > > > > > > wget http://www.undomini.net/unfitxer.zip
> > > > > > > > ..i et descarrega el fitxer demanat a la carpeta actual.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Però si executem:
> > > > > > > > wget -c http://www.undomini.net/unfitxer.zip
> > > > > > > > ..aleshores continuarà una descàrrega que s'hagi deixat abans a
> > > > > > > > mitges.
> > > > > > > >
> > > > > > > > I si executem:
> > > > > > > > wget --limit-rate=300 ftp://ftp.unaltrelloc.net/unfitxer.zip
> > > > > > > > ..la descàrrega es farà a 300 'bytes' per segon, deixant lliure
> > > > > > > > la resta d'ample de banda.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Fins i tot podem posar una cua de coses per a descarregar i amb
> > > > > > > > totes les opcions:
> > > > > > > > wget -c -i pendent.list --limit-rate=300
> > > > > > > > ..continua descàrregues incompletes, es limita a 300bps, i el
> > > > > > > > què descarrega és la llista d'adreces del fitxer de text
> > > > > > > > "pendent.list" que haurem creat.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Jo el què he fet és posar-ho tot en una carpeta "descarregues":
> > > > > > > > - Allà van a parar els fitxers descarregats
> > > > > > > > - El fitxer "pendent.list" on vaig afegint les adreces de tot
> > > > > > > > allò que vull descarregar, per gros que sigui.
> > > > > > > > - Un fitxer "descarregar.sh" símplement amb la instrucció del
> > > > > > > > wget, per a executar-lo amb el ratolí quan engego l'ortdinador,
> > > > > > > > i no haver d'escriure-ho cada vegada en una consola.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Bé, fins aqui he explicat com ho faig, també per a què s'ho
> > > > > > > > pugui copiar la gent que no coneixia wget. Però tinc una
> > > > > > > > pregunta:
> > > > > > > >
> > > > > > > > La meva companya cursa estudis a distància i li dónen materials
> > > > > > > > a descarregar des d'una web tancada (usuari+contrassenya), la
> > > > > > > > qual cosa no permet utilitzar la sessió-web de M.Firefox per a
> > > > > > > > descarregar des de consola (wget).
> > > > > > > > Algú sap d'un gestor de descàrregues que s'entengui amb
> > > > > > > > M.Firefox amb capacitat de reprendre i moderar la velocitat?
> > > > > > >
> > > > > > > no entenc la pregunta,
> > > > > > > es que si hi ha usuari i password el wget no pot fer la
> > > > > > > descarrega, o es que si ?
> > > > > > > heu provat això ?
> > > > > > >
> > > > > > > wget  --user=user --password=password
> > > > > > >
> > > > > > > vaig fer un petit article que es diu "Copiar una Web" i tracta
> > > > > > > d'algunes opcions del wget,
> > > > > > >
> > > > > > > http://gilug.org/?q=node/287
> > > > > > >
> > > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > > Llista del GiLUG
> > > > > > > > 
> > > > > > > > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> > > > > > > > * Tots els missatges queden publicats a:
> > > > > > > > http://gilug.org/pipermail/llista/
> > > > > > >
More information about the gilug mailing list