[gilug.org] Llistat de persones amb accés al projecte de sourceforge

Raul Perez raul web4linux org
2006-11-06 11:42:22 UTC


On Mon, 2006-11-06 at 12:22 +0100, Eduard Vidal i Tulsà wrote:
> Eduard Carreras i Nadal wrote:
> >> Jordi .. he vist la teva crida a la llista de desenvolupament i ja m'has
> >> dit el teu usuari a SF.net. Si et sembla encara no toco res del projecte
> >> i deixo passar aquesta setmana.
> >>
> >> En quan fem la neteja t'afegiré sens falta perque tinguis escriptura al
> >> dipòsit de codi.
> >
> >
> > De fet ara si vol pot fer checkout del svn per mirar-ho, l'únic que no
> > tindrà permís d'escritpura.
> >
> > Salut!
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > _______________________________________________
> > Llista mailing list
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> >   
> Que si fa en aquest projecte a sf.net?
> 

Ouch .. que m'endescuido .. tal i com va dir ahir l'Afr0_Style tothom hi
te accés a aquest projecte de sourceforge.

La única diferència és que en la llista que he passat hi ha la gent que
pot escriure al dipòsit subversion, reservat es clar a la gent que
s'involucri en del desenvolupament.

Salut!


> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> 
> 
Més informació sobre la llista de correu gilug