[Fwd: Re: [gilug.org] executar fsck al inici]

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2006-06-20 16:28:22 UTC


Una prova elemental que es pot fer és:

1. Apagar el servidor i endollar-hi un altre disc dur lliure
2. Engegar i copiar les particions de "hda" al 'nou' disc dur
  (per exemple amb un partimage d'un live-CD*)
3. Apagar el servidor i deixar el disc 'nou' en comptes del 'vell'
  (el vell treure'l)
4. Engegar el servidor i comprovar si millora el fsck i tal
  (també ho pots fer des de Live-CD)
A) Millora: problema físic del disc vell.
B) No millora: Prova a repetir l'operació, però en comptes de
  copiar particions, crea un nou sistema de fitxers on
  copiar-hi el contingut.


(*) Si no trobes un Live-CD amb Partimage, pots provar amb www.k-demar.orgNarcis Garcia      _________________________________
__________________________________________________________-----Mensaje original-----
De: [mailto:]En nombre
de Oriol Pellicer i Sabrià
Enviado el: dimarts, 20 / juny / 2006 18:16
Para: 
Asunto: Re: [Fwd: Re: [gilug.org] executar fsck al inici]


Tot i no ser programari lliure, jo li passaria el test de hard del
fabricant,
a veure què diu:
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/eula/desktop

Salut.

A Dimarts 20 Juny 2006 18:07, Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
> odria ser que no quedin inodes lliures? Què diu "df -i"?
>
> df -i /dev/hda
>
> S. fitxers      Nodes-i  Usats Lliures  %\ús Muntat en
> -            24K  1,5K   22K  7% /dev
>
>
>
> Pots passar també la
> sortida de "mount" i de "df -h"?
>
> df /dev/hda1 -i
> S. fitxers      Nodes-i  Usats Lliures  %\ús Muntat en
> /dev/hda1        1,9M  201K  1,7M  11% /
> df /dev/hda1
> S. fitxers     Tamany En ús Lliure %\ús Muntat en
> /dev/hda1       15G  15G   0 100% /
>
> mount
>
> /dev/hda1 on / type ext3 (rw)
> none on /proc type proc (rw)
> none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
> none on /sys type sysfs (rw)
> /dev/hda6 on /home type ext3 (rw)
> /dev/sda1 on /sda type ext3 (rw)
> /dev/sdb1 on /sdb type ext3 (rw)
> nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
>
> df -h
> S. fitxers     Tamany En \uffffs Lliure %\uffffs Muntat en
> /dev/hda1       15G  15G   0 100% /
> /dev/hda6       168G 164G 4,6G 98% /home
> /dev/sda1       459G  81G 355G 19% /sda
> /dev/sdb1       459G 168G 268G 39% /sdb
>
> a jordi pujol:
> tinc activat l'SMART a la bios, i altres cops l'smart en altres discs durs
> m'ha havisat que el sistema estava fatal. es un disc dur de 200 barracuda.
> ide...
> hdparm /dev/hda
>
> /dev/hda:
> multcount  = 16 (on)
> IO_support  = 0 (default 16-bit)
> unmaskirq  = 0 (off)
> using_dma  = 1 (on)
> keepsettings = 0 (off)
> readonly   = 0 (off)
> readahead  = 256 (on)
> geometry   = 24321/255/63, sectors = 390721968, start = 0
> hdparm -i /dev/hda
>
> /dev/hda:
>
> Model=ST3200822A, FwRev=3.01, SerialNo=3LJ1ZGAC
> Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
> RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
> BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=16
> CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
> IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
> PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
> DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
> UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
> AdvancedPM=no WriteCache=enabled
> Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2:
>
> * signifies the current active mode
>
>
>
> Salut!
>
> A Dimarts 20 Juny 2006 13:34, Eduard Vidal i Tulsà va escriure:
> > Al final he anat al despatx del servidor, i he fet el fsck a mà
> > Però el problema encara hi és
> > si faig un df /dev/hda1 diu que està ple 15 Giges plenes al 100% ocupat.
> > si faig un du / -x diu que només hi ha 3.2 giges.
> >
> > he fet el fsck /dev/hda1
> > també l'he forçat amb -f
> > i continua fent el mateix...
> > si borro arxius, tampoc baixa el espai que te agafat al df (he pasat de
> > 4.5g a 3.2g)
> > de on agafa el tamany el df?
> > Jo crec que deu haver-hi una taula on el kernel va apuntant l'espai,
> > potser? també hi ha un servei que es diu partmon, que diu que esta la
> > particio plena, que puta... pero no dona cap forma d'arreglar-ho...
> > puc provar d'actualitaçar el kernel, però no crec que funcioni oi?
> >
> > estic totalment perdut...
> > alguna idea???
> > _______________________________________________
> > Llista mailing list
> > 
> > http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista

--
"Qui no vulgui pols que no vagi a l'era"

Clau pública a www.elsud.org/~oriol/public_key2.gpg
_______________________________________________
Llista mailing list

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug