[gilug.org] Missatges formatats amb Mailman

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2006-01-25 09:05:42 UTC


Oriol,

La llista del Gilug funciona sota "Mailman" ?
Utilitzo unes llistes gestionades amb el servidor Mailman i cada vegada que
algú envia un missatge multipart (MIME) perquè li dóna format al text o
perquè adjunta fitxers, a la majoria ens arriba tot el contingut quasi
illegible.

Saps si és cosa intrínseca del Mailman, o bé es pot evitar el problema?


Gracies,
Narcis Garcia            _________________________________
__________________________________________________________

Més informació sobre la llista de correu gilug