[gilug.org] web A Ca l'Oriol

Narcis Garcia - GiLUG informatica actiu net
2006-01-12 13:39:59 UTC


Eduard Vidal, pel què fa a un allotjament compartit (una màquina
no-exclusiva), ja se'ns ha ofert l'Oriol. O sigui que per la web ja tenim
una alternativa ràpida a l'empresa, i a més a més suposo que l'Oriol no hi
afegirà publicitat aliena.

L'Oriol ens hauria de confirmar l'espai de disc que pot dedicar, la
transferència mensual que es podria aguantar, comptes FTP, i
aplicacions-servidor que disposaria la web.

El què no veig tan avançat és l'allotjament d'un ordinador físic (és això el
què està relacionat amb el taller!), doncs si no trobem alternativa és en
això que es podria un dia trucar la porta de SW Hosting & Communications
Technologies SL. (en català 'ServeisWeb') i preguntar exactament què demanen
a canvi.

Jo em mantinc amb la meva proposta del dia 10-01-2005, que contempla ara
ServeisWeb només per als fitxers descarregables, com a espai secundari.


Salut,
Narcís Garcia      _________________________________
                   Veu: +34 606 353 725
          Correu-e: informatica[arrova]actiu.net
__________________________________________________________

Més informació sobre la llista de correu gilug