[gilug.org] proposició

Toni Hermoso Pulido toniher softcatala org
2006-02-14 16:26:17 UTC


Al 14/02/06 18:15, En/na Raul Perez ha escrit:

> Magnífic!
> També estaría bé en aquest comentar com us organitzeu a SoftCatalà per
> fer les traduccions de macro-projectes com GNOME, KDE, Mozilla etc ...
> 
> A mi m'interessa i fins i tot a partir d'aquí poden sortir més
> col·laboradors :)
> 

Serà un plaer fer-ho :) Sempre calen col·laboradors!


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: 
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20060214/306c7e99/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug