[gilug.org] Cost del software propietari.

Gaspar Segues-Sais g k udg es
2005-09-27 07:13:17 UTC


Quan encara em durava la indignació de l'últim article del punt, vaig
començar a pensar en el tema del "TCO" o "Cost total de propietat" de
solucions en software lliure comparades amb les opcions "privatives". El
resultat va ser un petit article al meu blog "http://palamos.net/?p=11"
(No es cap maravella) que proposo que serveixi per iniciar un debat
enriquidor per completar-lo i que així poguem disposar de un document
nés que sigui fàcil de llegir i que demostri amb números i fets de
manera mínimament rigurosa el que estem farts de dir.

Els preus que utilitzat són de la web de "Tiendas APP". Potser varien
d'un lloc a un altre.

Em comprometo a recollir el que es digui i reeditar un nou document
perquè ens serveixi a tots.

Salut!
More information about the gilug mailing list