[gilug.org] -------------------------------------------------------------- CALL 4 NODES CRIDA A LA PARTICIPACIÓ Hackmeeting 2005 http://sindominio.net/hackmeeting/index.php/2005/Call4Nodes/ca ..:: llibertat en construcció permanent ::.. v.2.0 -------------------

Eduard Carreras i Nadal ecarreras gmail com
2005-09-25 14:02:33 UTC


--------------------------------------------------------------
           CALL 4 NODES
         CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
           Hackmeeting 2005

http://sindominio.net/hackmeeting/index.php/2005/Call4Nodes/ca

     ..:: llibertat en construcció permanent ::..

              v.2.0

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

          ..::  INTRO  ::..

--------------------------------------------------------------


 Aquest missatge és una invitació a participar al hackmeeting
 2005 proposant nodes de treball/activitat/difusió, i teixir,
 como s'ha anat fent habitual, una xarxa d'activitats i
 trobades al voltant del hacktivisme, el ciberespai, la
 telemàtica i les seves dimensions tecnopolítiques en un cap
 de setmana alliberat en el que es manifesta el ciborg de
 multituds que és el Hakmeeting (HM). Hem canviat el
 tradicional call4papers per el call4nodes per no restringir
 la participació a articles (papers) sinó a un ventall més
 ampli de possibilitats (tallers, xerrades, taules rodones,
 exposicions, pòsters, etc.) que hem anomenat nodes. Com ja
 sabreu el HM és un esdeveniment participatiu on la dicotomia
 organitzador/assistent es dilueix en la necessitat
 d'autogestionar la trobada col·lectivament.

 El HM consistirà en xerrades, debats, tallers, exposicions,
 trobades i alters nodes pels que es necessiten ponents,
 coordinador*s, dinamitzador*s, etc.

 Enguany el HM es desenvolupa en la constant lluita i cerca
 per alliberar espais d'intercanvi de coneixaments. En el
 físic hem guanyat el judici per el desallotjament il.legal
 del CSOA Labo03[1]. En el parlament europeu hem guanyat la
 no-aprovació de la llei de patents de programari i en el
 nostre lloc d'unió amb el ciberespai celebrem el constant
 augment de la comunitat[2] i de sistemes cada cop i sempre
 més estables, robustos i lliures.
 Però segueixen obstinant-se en posar-nos sistemes de control
 com la Retenció de Dades[3] la implementació del qual, si fos
 aprovada en el parlament europeu, emmagatzemaria durant uns 4
 anys tot el tràfic d'Internet i telefònic, fins i tot on
 estan els telèfons mòbils...

 En el nostre constant treball per la creació de llocs
 d'experimentació col·lectiva, de difusió de sabers, de
 compartir habilitats i de construir espais i xarxes ens
 trobem amb un programa burocràticament compilat per a acabar
 amb tots els nostres intents: com cossos policials i
 immobiliàries executant ordenis judicials inexistents, que
 s'han dut pel davant aquest any el CSOA L'Estella de
 Mataró[4] --lloc on s'anava celebrar l'actual HackMeeting--
 que ha estat reubicat en el CSOA La Fibra[5] i també es van
 dur al CSOA Llucalari a Menorca que ha estat reubicat i
 actualment amenaçat de desallotjament en Biniancolla
 (Menorca).

 És per això que aquest HM vol defensar el dret a experimentar
 lliurement i a obrir espais de creació col·lectiva
 tecnopolítics, telemàtics i socials ja siguin construïts des
 del hacktivisme o des del "reality hacking": la passió de
 superar els límits, (re)construir i autogestionar els espais
 i codis socials.

[1]Tuvo lugar el HackMeeting 2002
 http://sindominio.net/laboratorio
[2]Diez HackLabs nuevos en el estado español este año:
 http://hacklabs.org
[3]http://dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=cat
[4]http://musaik.net/estella
[5]http://musaik.net/lafibra

--------------------------------------------------------------

         ..::  ON I QUAN  ::..

--------------------------------------------------------------

             MenorKCAH
         HACKMEETING Menorca 2005
     http://proyectohacklabmenorca.blogsome.com/
       --->  21, 22, 23 d'octubre <---
           Es Mercadal, Menorca
       http://www.sindominio.net/hackmeeting

--------------------------------------------------------------
   DEADLINE PER A PROPOSTES DE NODES: 05 d'octubre
--------------------------------------------------------------

          ..::  TEMES  ::..

--------------------------------------------------------------

 Aquests són alguns dels temes que s'han tractat a d'altres
 hackmeeting o sobre els que ens agradaria compartir el
 proper. Però no són els únics. Busquem nous punts de vista i
 descobriments que us interessi mostrar, debats que vulgueu
 coordinar, idees i tècniques que vulgueu compartir.


* Reality hacking
* Copyleft
* Defenses en front al copyright
* Xarxes sense fils (wireless) autogestionades
* Telemàtica i (contra)informació alternativa
* Servidors autònoms
* Contracimera Ginebra WSIS (Cimera internacional de la
 societat de la informació)
* Programes lliures: GNU/Linux, Debian, etc.
* Criptografia
* Vídeo, mediactivisme
* Hacktivisme
* Governs a la xarxa: LSSI, lleis de cibercrim, enfopol,
 censura ...
* Corporacions a la xarxa: copyright, patents, espionatge,
 monopolis ...
* Educació i noves tecnologies
* Accés universal a la xarxa, al coneixement i a la tècnica
* Desobediència Civil/Social Electrònica
* Ciberpunk
* Artivisme
* ¿La okupació de màkines és com la okupació real? Assessoria
 legal
* Genealogia d'Internet i relació amb els moviments socials
* Filosofia hacker
* Privadesa, criptografia, anonimat
* Hacklabs
* Reciclatge d'ordinadors
* Iniciació a GNU/Linux, a TCP/IP, a contrasenyes ...
* Phreak
* Hacking
* Enginyeria inversa
* Virus, intel·ligència artificial, vida artificial,
 cibernètica, ...
* Targetes intel·ligents, signatura digital
* Trucs (treure energia del telèfon, muntar una taula de PC
 amb materials reciclats, etc.)
* "Con-cursos"
* Taules rodones sobre llibres

--------------------------------------------------------------

         ..::  MODALITATS  ::..

--------------------------------------------------------------

 Les modalitats són totes obertes, aquests són alguns
 suggeriments:

* Pòsters (que expliquin o sintetitzin les activitats d'un
 grup, les idees d'algú, la manera de fer alguna cosa o els
 resultats d'una investigació/projecte)
* Xerrades (Duració aproximada 1 hora i mitja o dues hores)
* Tallers (Duració aproximada dues-tres hores, caràcter més
 participatiu i productiu que una xerrada)
* Reunions de coordinació
* Taules rodones
* Exposicions (material GPL, ordinadors antics, artefactes
 enginyosos, ...)

 A més de les modalitats presencials, el HM també admet
 participació virtual, seran benvinguts textos, vídeos, àudio
 que serà penjat a la xarxa (així com qualsevol altra cosa que
 se us acudeixi en format digital).

--------------------------------------------------------------

       ..::  COM PROPOSAR UN NODE  ::..

--------------------------------------------------------------

 Totes les propostes de nodes es comenten a la llista de
 correu del HM (hackmeeting @ sindominio.net), recomanem, per
 tant, que et subscriguis a la llista a
http://www.sindominio.net/cgi-bin/mailman/listinfo/hackmeeting
 per començar a participar en el node que proposis i veure el
 procés que segueix la teva proposta.

 En qualsevol cas per proposar un node envia un missatge amb
 l'encapçalament "[node] nom_proposta" a aquestes dues
 direccions:

* hackmeeting @ sindominio.net
* charlas @ sindominio.net (aquesta última encarregada de
 coordinar els horaris de les activitats-node del HM).

 En el cos del missatge proposem que omplis el següent
 formulari (o el modifiquis al teu fust o exigències de la
 teva proposta):

* Informació per al públic/participants

0. Modalitat
 a) Xerrada
 b) Taller
 c) Taula rodona
 d) Pòster
 e) Exposició
 f) Reunió coordinació
 g) Altres
1. Nom del dinamitzador/a, autor/a, coordinador/a
2. Títol(s)
3. Resum
4. Paraules clau
5. Coneixements recomanats pels participants
6. Estructura/contingut
7. Metodologia: exposició, discussió, trasteig, etc.
8. Duració
9. Lectures recomanades. Per la gent que vulgui entrar en el
 tema abans d'entrar al node

* Informació per coordinar:

10. Material necessari (incloent tipus d'espai per si és
 necessari un espai obert sense cadires o el que sigui)
11. Preferències d'horaris
12. Seguretat d'assistència (de l'1 al 10)
13. Documents o fitxers del node (si n'hi ha, per penjar a la
 web: transparències, textos, programes, etc.)

--------------------------------------------------------------

   ..::  ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ  ::..

--------------------------------------------------------------


 Altres formes de participació a banda dels nodes d'activitats
 (com pot ser aportar material, participar a les assemblees,
 coordinar activitats, fer streaming, traduccions, etc.) són
 benvingudes i necessàries. Per a més informació i coordinació
 l'assemblea del HM es reuneix virtualment i permanent a la
 llista de correu hackmeeting @ sindominio.net. Podeu
 subscriure-us a:
 https://listas.sindominio.net/mailman/listinfo/hackmeeting

--------------------------------------------------------------

       ..::  MÉS INFORMACIÓ  ::..

--------------------------------------------------------------

 El primer hackmeeting va fer-se a Florència el 1998 i des de
 llavors s'han anat repetint anualment a Itàlia (el web
 http://hackmeeting.org recull el darrer HM celebrat a Itàlia
 i enllaços a tots els anteriors). Al 2000 es va celebrar el
 primer hackmeeting hispanoparlant a Barcelona[6], al 2001 va
 ser a Leioa[7], al 2002 a Madrid[8], al 2003 a Iruña[9] i al
 2004 a Sevilla[10].

[6] http://sindominio.net/~hm/hmbcn00
[7] http://sindominio.net/~hm/hm2001
[8] http://sindominio.net/~hm/hmmadhack02
[9] http://sindominio.net/~hm/iruña03
[10] http://sindominio.net/~hm/sevilla04

 Per a més informació ens podeu escriure a la llista de correu
 hackmeeting @ sindominio.net o visitar directament la pàgina
 web del hackmeeting:

 http://sindominio.net/hackmeeting
--
Eduard Carreras i Nadal <>
http://iesdecelra.xtec.net/eduardMore information about the gilug mailing list