[gilug.org] fax

Hakd0c hakd0c can-bretxa tk
2005-10-25 17:27:21 UTC


Algu sap si es pot realitzar i en cas afirmatiu per on començar.

A la feina tenim un controlador primari de domini amb gentoo, per tant
engegat 24 hores al dia i pensavem haviam si hi hauria alguna manera
d'utilitzar aquest ordinador com a servidor de faxos.

Fins ara, imprimim els documents anem al fax , els passem per alla i
molts es destruiexen un cop enviats. Per tant la idea seria utilitzar la
maquina que fa de servidor com si tingues una impressora compartida pero
en comptes de ser una impressora doncs que envies faxos.


Seria possible aixo?

Atentament
David Casals
hakd0c
More information about the gilug mailing list