[gilug.org] Papers

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-05-18 21:13:14 UTC


El dc 18 de 05 del 2005 a les 22:07 +0200, en/na Debian User va
escriure:
[...]
> > De totes maneres, si això del sopar prospera, amb una mica de sort hi
> > serem els de la reunió fundacional i ho podrem firmar allà mateix! :)
> Ja, però només que en falli un, ja està tot a can pistraus, no ? per això 
> he comentat això de la màquia, ara, si la llista decideix que es firmi
> al dia del sopar, per mi cap problema!!! 

A veure les dues coses no són incompatibles ;-) es pot aprofitar al
sopar per signar més i després si falta algú doncs es deixa a la Màquia
no?

Salut!


-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050518/9f8f8b1a/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug