[gilug.org] [GiLUG] problemes amb dos dispositius de xarxa

Albert Martin albert martin gmail com
2005-03-14 12:10:23 UTC


tens la mateixa ruta per dos dispositius diferents, i evidentment es
fa la pixa un lio.

si no vols fer servir paquets com el laptop-net el que jo et
recomanaria és afegir l'ifdown eth1 en l'script que aixeca la wireless

albert


On Mon, 14 Mar 2005 12:51:43 +0100, Marc Torres <> wrote:
> Bé, ja us puc passar més info a veure si em podeu donar el cop de mà definitiu:
> 
> hope:/home/marc# route
> Kernel IP routing table
> Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
> 192.168.0.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
> 192.168.0.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 wlan0
> default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
> default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1
> 
> i a /etc/network/interfaces:
> # The primary network interface
> auto eth1
> iface eth1 inet static
>  name Targeta d'Ethernet LAN
>  address 192.168.0.9
>  netmask 255.255.255.0
>  broadcast 192.168.0.255
>  network 192.168.0.0
>  gateway 192.168.0.1
> 
> # The wireless card :D
> auto wlan0
> iface wlan0 inet static
>  #pre-up if grep -q ndiswrapper /proc/modules; then:; else modprobe ndiswrap
>  name Tarja wireless
>  address 192.168.0.8
>  netmask 255.255.255.0
>  broadcast 192.168.0.255
>  network 192.168.0.0
>  gateway 192.168.0.1
>  wireless_essid Air-Sarinyo
>  wireless_mode Managed
> 
> la clau wep no crec que faci falta :-b
> 
> Obviament els gw és el mateix pels dos dispositius (normalment vaig
> amb la wireless, però de vegades no). Així doncs quina és la solució
> (sense haver de fer servir rollos com aquest:
> http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2123)?
> 
> Gràcies per avançat.
> 
> Marc.
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
>More information about the gilug mailing list