[gilug.org] Sopar el dia 2 de juliol, definitiu

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-06-11 18:50:30 UTC


El dc 08 de 06 del 2005 a les 22:20 +0200, en/na Oriol Pellicer i Sabrià
va escriure:
> Ieps gent,
> 
> com que cal que ens veiem ja, i per diferents raons (per celebrar els 3 anys 
> del gilug, per la sarge stable, pels papers, per veure'ns, etc.), proposo un 
> sopar el dissabte 2 de juliol a qualsevol lloc de Girona, per exemple... 
> mmm... la churrasquita? (el lloc m'és igual, no se me n'acut cap més).
> 
> Va, que falta quasi un mes, la gent que s'ho munti com pugui i ens veiem. 
> Ressucitem el gilug! :)

Jo també m'hi apuntu, no he contestat abans que he estat una mica liat,
però a veure si com diu l'Oriol reactivem el Gilug :)

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050611/6f0ca413/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug