[gilug.org] Reunió: proposta de dinamització del gilug a partir de xerrades , tallers, etc

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-29 12:24:57 UTC


El dv 29 de 07 del 2005 a les 14:18 +0200, en/na JORDI CATA CASTILLO va
escriure:
> Hola a tots/et,
> 
> hem estat parlant amb l'Eduard Carreres i hem trobat que seria interesant
> , per tal de dinamitzar el gilug i que la gent s'involucrés i es mogues,
> començar a fer xerrades / tallers / workshops sobre diferents temes com
> poden ser temes de wifi, de programació, programari lliure, etc...
> 
> La idea inicial seria organitzar diferents xerrades i tallers sobre
> diferents temes per tal de fer intercanvi de coneixement entre les
> persones del gilug.
> 
> Seria interesant poder fer una reunió per tal de parlar sobre això i veure
> com es podria enfocar i planificar...
> 
> com ho veieu ?

Jo ho veig bé (jeje) a més amb la gent que hi ha a la llista, segur que
hi ha un munt de gent amb coses molt interessants a explicar/ensenyar :)

Així podríem aprendre coses, es tracta del que vam comentar un dia al
sopar, que es tractaria de rebre i donar ;)

Podem fer una reunió/sopar/toc per parlar-ne una mica :)

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050729/2fd9902c/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list