[gilug.org] raid-1 grub i gentoo

k k k udg es
2005-07-18 19:08:08 UTC


Hakd0c wrote:
> El text esta en castellà perquè la pregunta ha estat postejada en un 
> foro. Pero ja fa 5 dies i ningu ha respost o sigui que també faig la 
> pregunta aqui
> 
> Tengo el siguiente sistema:
> 
> AMD 64 en una asus A8N-sli Deluxe con dos hd sata 160Gb (la controladora 
> de la placa base es una nvidia nforce4)
> 
> So a instalar una Gentoo :-p
> 
> las particiones son 10Gb para / 2Gb para swap 75Gb para /homes y 73Gb 
> para un recurso compartitdo, los dos hd tienen las mismas particiones y 
> estaran en raid-1.
> 
> El sistema de fixeros con fdisk es linux raid (fd)
> Luego de crear el raid formateado con reiserfs
> 
> El raid se ha montado con mdadm y el etc/mdadm.conf es el siguiente
> 
> Código:
>  DEVICE /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda4
> DEVICE /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4
> 
> ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1
> ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sda2,/sdb2
> ....
> 
> 
> 
> el kernel compilado con soporte raid y soporte para el serial ata en el 
> propio kernel y no como modulos
> 
> en /etc/grub.conf hay lo siguiente:
> 
> 
> Código:
> 
> default 0
> timeout 5
> splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
> 
> title gentoo
> root(hd0,0)
> kernel /boot/kernel-genkernel-x86_64-2.6.12-gentoo-r4 root=/dev/ram0 
> init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/md0 udev
> initrd /boot/initramfs-genkernel-x86_64-2.6.12-gentoo-r4
> 
> 
> Cita:
> El sistema es gentoo y el kernel fue compilado con genkernel
> 
> 
> 
> 
> cargo el mdadm en el boteo.
> 
> Cuando inicia el sistema me sale el siguiente error:
> 
> Código:
> 
> activating udev
> real_root is a md device setting up the device node (If necessary)...
> creation of /dev/md0 Succeded...
> Determinig root device ...
> Mounting root...
> Mount: Mounting /dev/md0 on /newroot
> failed: Invalid argument
> could not mount specified ROOT, try again
> the root block device is uspecified or not detected
> 

Te tota la pinta que t'has deixat coses al kernel.

Recorda que *tot* el que et calgui al arrancar, ha d'estar al kernel.
(Be, no es imprescindible tenir-ho tot, per que es pot arrencar amb
una imatge "initrd", pero a mi m'agrada mes tenir tot lo necessari
compilat a dintre, ho veig mes simple i mes segur...

Si tens disks sata + raid1 + ext2 (o ext3), et caldra al kernel (com
a minim, mes els que m'oblidi! :-) "libata" (el suport "sata" diu que es
depreciat), "native scsi", (els discs sata es veuen com scsi), "raid1",
"ext2" (o "ext3"), "ramfs", "udev", tambe no oblidar el "elf".

i vigilar que el dimoni udevd estigui ben instal.lat i s'arrenqui
desseguit (que pels missatges que dones sembla que si)...

Au, a provar, i despres a resultats explicar! :-)


     K


> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug