[gilug.org] Papers

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-07-04 12:56:24 UTC


Bones,
en el passat sopar vam estar parlant sobre aquest tema, i vam decidir
que si amb 15 dies no ha firmat tothom deixem estar el tema dels papers,
almenys els que hi estàvem implicats fins ara i que ho tirin endavant
altres persones.

Sobretot es va dir, que aquest tema havia 'cremat' a la gent, que la
llista s'estava apagant i que volíem tornar als inicis del gilug. On
trastejavem, es feien quatre 'hacks', una que d'altre fricada...

Per això, quan l'Oriol deixi una acta fundacional a la màquia[1] estaria
bé que la gent ho signés tant aviat com fos possible.

Oriol, quan hi siguin envia un correu, així la gent estarà al cas :)

Doncs res, a veure que en surt.

Salut!

[1] http://gilugsite.sourceforge.net/imatge/planulmaquia.jpg

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050704/98eb3826/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug