[gilug.org] Distribució d'Ubuntu

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-01-04 19:25:22 UTC


Bon any gilugians/nes!

Suposo que ja ho sabreu, però Ubuntu ( http://www.ubuntulinux.org ) està
repartint cds seus gratuïtament.

Pensava, ja que una de les feines que "té" el GiLUG és promouré l'ús de
gnu/linux i software lliure podriem demanar uns quants cds per
distribuïr-los desde la màquia i altres punts.

Crec que per demanar (http://www.shipit.ubuntulinux.org)  s'ha de donar
d'alta gratuïtament.
Què en penseu?

Podriem fer servir email:  i usuari gilug o algu per
l'estil?

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050104/a80c5312/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug