[gilug.org] Registre Gilug

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-24 18:37:27 UTC


Bones gent,
ahir amb en Jordi Gasch (Lent) vam anar a la Delegació de Jústicia a
registrar el Gilug com a assossiació, i finalment es van complir tots
els requisits, encare que amb alguns canvis.
Ens van fer emplenar un paper nou i anar a ingressar una taxa de 30 €
per registrar el gilug com assossiació.

Després ens vam disposar a anar cap a Hisenda, tal com s'havia comentat
en algun mail anterior.
Crec que era per demanar un NIF no?
Bé, ens vam informar i ens van dir que compressim l'imprés 036 (ja el
tenim) i que emplenéssim les 4 primeres fulles.
El problema està en que ens falta algunes coses:
Ens falta una acta fundacional _original_ i una fotocòpia que en algun
mail anterior haviem dit que només en necessitavem un, doncs es veu que
a la Delegació d'Hisenda també en necessiten un altre.
També fa falta una altre fotocòpia del dni del president de
l'assossiació.
I també fa falta uns estatuts originals (cap problema encare en tenim
dos més d'originals)

Bé, més o menys això és la crònica del que va passar, si hi ha algun
dubte o podem comentar per la llista o fem una reunió.

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050224/e524d860/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug