[gilug.org] GironaWireless

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-13 13:53:55 UTC


El ds 12 de 02 del 2005 a les 14:57 +0100, en/na David Colomer
Cabarrocas va escriure:
> Hola,
> Em dic David, i soc membre de gironawireless. La veritat es que la web ja fa 
> temps que esta bastant descuidada, un dels motius es que el tema 
> gironawireless no ha tingut el seguiment que el wireless a tingut en altres 
> poblacions. També cal dir que estem donan mes prioritat a que la xarxa 
> funcioni, en contre del manteniment de la web.

Potser estaria bé fer alguna xerrada/activitat, segurament molta gent no
sap ni que existeix una comunitat wireless :/

> No cal dir que esteu tots invitats en formar part de la xarxa inal·lambrica, 
> i en muntar nodes als vostres taulats, tal i com hem fet uns quants...
> Amb aixo vull dir, crec que es mes important potenciar les instal·lacions de 
> nodes, abans que la web, quan hi hagi una infrastructura en marxa, llavors 
> ens podem dedicar a la web...

Jo no visc a girona, no puc montar cap AP, però si voleu ajuda amb la
web us puc donar un cop de mà :) 

** He vist que el drupal té un mòdul (creat per guifi.net, crec) per
gestionar els nodes actius d'una comunitat wireless **

> També vull que sapigueu que si us interessa el tema, nosaltres ens reunim 
> normalment cada dijous al Radioclub Salt. (normalment numes som 3 persones)
> Estem oberts a noves idees! i ampliar la xarxa!

Com he dit abans, crec que s'hauria de donar a conéixer més aquesta
comunitat, sinó no s'acabarà d'ampliar mai.


Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050213/7732ae6e/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug