[gilug.org] GironaWireless

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-12 12:24:46 UTC


Avui per curiositat he entrat a www.gironawireless.com i m'he trobat amb
un "owned" no sé qui ha d'admin, però suposo que estaria bé que
s'arreglés.

El culpable?
PHP-Nuke, quan apendrà la gent que aquest CMS no és _gens_ segur?


Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050212/b799ce94/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug