[gilug.org] KDE a tv3

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-10 22:28:14 UTC


Nosé si ús hi heu fixat, però m'ha semblat veure un escriptori KDE a la
sèrie "Porca misèria".

Quan l'actor Joel Joan tira la seva pel·lícula a la paparera.

A veure si van augmentant els escriptoris lliures a la televisió.


Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050210/3c8db53c/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug