[gilug.org] Problema amb USB

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-05 20:12:33 UTC


Hola,
tinc un problema amb els usb del meu portàtil, alguns "no em funcionen",
però no és que no funcionin per estar espatllats ni res, sinó que sembla
com si el kernel no sigué capaç de donar una IRQ correcta, no en tinc ni
idea :/
El curiós és que només em passa amb dos dels quatre que tinc, ja que els
altres funcionen correctament, per això me n'he adonat ara 8-)

El portàtil és un BenQ JoyBook 7000 i adjuntu un tros del syslog per si
algú hi enten alguna coseta

Salut!

----------------------------
/var/log/syslog

Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 1-0:1.0: state 5 ports 6 chg ffc0 evt
0010
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port 4
status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 1-0:1.0: port 4, status 0501, change
0001, 480 Mb/s
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 1-0:1.0: debounce: port 4: total
100ms stable 100ms status 0x501
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 4 full speed
--> companion
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port 4
status 003801 POWER OWNER sig=j CONNECT
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 3-0:1.0: state 5 ports 2 chg fffc evt
0004
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: port 2 portsc
0083,00
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 3-0:1.0: port 2, status 0101, change
0001, 12 Mb/s
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: wakeup_hc
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: hub 3-0:1.0: debounce: port 2: total
100ms stable 100ms status 0x101
Feb 5 21:06:57 debenq kernel: usb 3-2: new full speed USB device using
uhci_hcd and address 10
Feb 5 21:06:59 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0in
Feb 5 21:07:04 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0out
Feb 5 21:07:09 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0out
Feb 5 21:07:09 debenq kernel: usb 3-2: device not accepting address 10,
error -110
Feb 5 21:07:09 debenq kernel: usb 3-2: new full speed USB device using
uhci_hcd and address 11
Feb 5 21:07:11 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0in
Feb 5 21:07:16 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0out
Feb 5 21:07:21 debenq kernel: usb 3-2: khubd timed out on ep0out
Feb 5 21:07:21 debenq kernel: usb 3-2: device not accepting address 11,
error -110
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 1-0:1.0: state 5 ports 6 chg ffc0 evt
0010
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: GetStatus port 4
status 001002 POWER sig=se0 CSC
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 1-0:1.0: port 4, status 0100, change
0001, 12 Mb/s
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 1-0:1.0: debounce: port 4: total
100ms stable 100ms status 0x100
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 3-0:1.0: state 5 ports 2 chg fffc evt
0004
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: port 2 portsc
0082,00
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 3-0:1.0: port 2, status 0100, change
0001, 12 Mb/s
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: hub 3-0:1.0: debounce: port 2: total
100ms stable 100ms status 0x100
Feb 5 21:07:32 debenq kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: suspend_hc


-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050205/39e974b8/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug