[gilug.org]

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-02-02 10:54:54 UTC


El dc 02 de 02 del 2005 a les 10:19 +0100, en/na Marc Torres va
escriure:
> Hola!
> 
> M'han demanat a veure si és possible immobilitzar careptes en un
> directori. M'explico, el que vull és que una carpeta 1 que es troba
> dins la carpeta 2 no es pugui moure per l'usuari 1. El difícil és que
> aquest usuari també ha de ser capaç d'escriure dins la carpeta. Algú
> sap si això és possible, potser amb ACLs?
> 
> Salut!
> 
> Marc.

Mira si amb això pots fer algu
http://libertonia.escomposlinux.org/story/2002/10/20/1129/7558

són les ACLs natives de ext3 :)

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050202/ad4b31b8/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug