[gilug.org] Scripts arrancada/parada de serveis a Suse

Marc Torres sarinyo gmail com
2005-08-01 07:11:32 UTC


pos amb suse igual que amb totes les distro's. Primer de tot has de
saber el teu nivell d'arrancada (runlevel), per defecte, amb Debian és
el 2, amb redhat el 5, això ho pots descobrir a /etc/inittab, hi ha
una línia (molt al començament) que posa quelcom així:

id:3:initdefault:

En aquest cas és el 3 (una redHat sense mode gràfic)

Un cop ho tens, has de mirar al directori (això ho dic de memòria i
amb un RedHat, amb debian el direcoti és directament /etc/rcX.d, però
suposo que amb suse serà igual que amb redhat) /etc/rc.d/rcX.d (on la
X serà el nivell d'arrancada), en debian hi ha un directori rcS.d que
són serveis comuns a iniciar/parar per tots els nivells, no sé si hi
serà amb suse. Llavors crees un soft link des del directori actual
(...)rcX.d cap a /etc/init.d/nom_del_servei. El nom del link començarà
per S (ull amb la majúscula) si vols que s'iniciï el servei o per K si
vols que es pari, seguit per 2 números, que seràn l'ordre de
preferència d'arrancada o parada (per exemple si vols arrancar un
servei de xarxa, hauràs de posar un número més gran que l'script que
puja la targeta de xarxa :D).

Si no tens el fitxer /etc/init.d/nom_del_servei, el millor que pots
fer és copiar-ne un de senzill, i canviar-lo a mà. No sé si has mirat
mai per dins un fitxer d'aquests, però no són més que un case, amb 4
branques: start | stop | restart | reload (no sempre és així, però
bàsicament sí...).

De totes maneres, hi ha una comanda (segur que essent suse amb el Yast
també es pot fer :P) per activar/desactivar serveis sempre que ja
tinguis l'script a /etc/init.d/nom_del_servei. Jo no la sé, potser
algú amb més coneixament que jo te la podrà dir.

Si vols saber més sobre això busca runlevel al goole.

Prou de rollo :P

Salut!Més informació sobre la llista de correu gilug