[gilug.org] Acció contra les patents

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-04-26 22:13:40 UTC


Bones,
un company meu de la universitat ha creat un pdf per fer una acció
contra les patents de programari :)

Ho podeu veure a http://www.tenak.net/action/

Que no aturin el desenvolupament!

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050427/b5337a70/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list