[gilug.org] Llicència web

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2005-04-12 21:49:56 UTC


Bé ja fa un temps vàrem estar discutint sobre quina llicència:

Ús va bé això http://creativecommons.org/images/public/somerights20.png
com a banner i això
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.ca com a llicència?

Jo ho posaria a sota de tot centrat com a peu de pàgina.
Dissenyadors què en penseu? o ho discutim a la llista webdev?


Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050412/dcac59ba/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list