Re: [gilug.org] Ajuda: jornada linuxera al centre cívic de Banyoles

Toni Hermoso toniher softcatala org
2005-04-08 16:55:28 UTC


Al 08/04/05 16:53, En/na Oriol Pellicer i Sabrià ha escrit:

> De tota manera, això de Banyoles és només una "install party" amb una mica
> d'explicació, i està encarat a poca gent (bàsicament és una excusa per a
> instal·lar el GNU/Linux a les màquines del centre cívic ;).

Ben fet. Això és 'anar per feina' :-)


--
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20050408/4480caa9/attachment.sig>


More information about the gilug mailing list