[gilug.org] Access Point i Linux

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-09-19 02:34:56 UTC


Hola,

M'he fet amb un Access Point Conceptronic CP54APT i tinc el següent 
problema:
Voldria connectar-lo a un ordinador amb 2 targetes ethernets, una de les 
ethernets es connectaria a Internet (eth0) i l'altra (eth1) a aquest 
punt d'accés d'on es connectarien altres ordinadors sense cables.

En principi l'eina de configuració és via web accedint a la IP 10.0.0.1.
Per a això he creat una subxarxa associada al dispositiu eth1 amb la IP 
de l'ordinador 10.0.0.2 i submàscara 255.0.0.0 com indiquen les 
instruccions del producte.

De totes maneres no aconsegueixo fer-hi pings ni connectar-m'hi. No sé 
si és simplement problema a l'hora de configurar-ho a alguna altra cosa, 
aquí passo el que em diu el route:

Dest		GW	GenMask		Flag	Metric	Ref	Use	Iface
192.168.0.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.0.0	*	255.0.0.0	U	0	0	0	eth1
127.0.0.0	*	255.0.0.0	U	0	0	0	lo
default		192.168.0.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

Algú hi veu alguna errada? Algú té experiència o sap d'algun lloc on 
pogués investigar-ne més?

Gràcies!


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://www.arrakis.es/~toniher
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040919/c8966675/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug