[gilug.org] Re: Registre gilug II

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-10-29 18:04:30 UTC


On dv, 2004-10-29 at 12:27, Espi a la llista gilug wrote:
> Gent no es va fer .. justament firmar amb un paper a radera de tot
> perquè no pases això ??? 

Precisament això és una de les coses que van fer que no ens ho
acceptessin, les firmes no poden anar a un full apart, al full de les
firmes ha de ser al final de l'estatut.

(Si no seria molt facil canviar el full de les firmes per uns altres
estatus i dir que heu firmat)

Si és que la burocràcia ja ho te això...

Au ens veiem avui a barraques!

Salut!
> 
> siguin fires o no .. jo ho tink fatal per anar a girona i a la màquia
> encara mes. 

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041029/9a7230d5/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug