[gilug.org] Modificació de l'article 270

Toni Hermoso toniher softcatala org
2004-11-29 10:47:49 UTC


Hola Xevi,

suposo que et deus referir al http://www.bufetalmeida.com/
També conec una altra consultoria en temes d'Internet:
http://www.astrea.es/

Salut!

En/na Xevi ha escrit:
> Bones,
> 
> Fa poc es va modificar l'article 270 del codi penal (o és el penal?¿?¿), 
> que feia referència a les tecnologies de la informació, el seu ús, 
> compartició, etc.
> Als weblog de l'estil GiLUG se'n va parlar bastant. M'agradaria saber si 
> algú recorda que a barrapunto van esmentar un informe d'un gabinet 
> d'advocats on analitzaven el text i les seves conseqüències. Recordo que 
> tractava de les conseqüències de compartir una connexió a internet, el 
> fet de tenir programes per passar CD a MP3's ... no només era del fet de 
> compartir informació per les xarxes P2P.
> 
> Algú em bona memòria em pot passar l'enllaç. Jo l'he estat buscant i no 
> el trobo.
> 
> Ens veiem,
> 
> Xevi.
> 
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
> 


-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041129/cafd7af5/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug