[gilug.org] Registre gilug II

Guerau guerau elsud org
2004-11-24 07:14:40 UTC


bones!

jo també he firmat ... per fi :)

hi vaig veure un bon grapat de firmes! ja falta menysens veiem!


Eduard Carreras i Nadal wrote:
> Hola,
> 
> ahir, amb en Xevi vam anar a presentar els papers a la Delegació de
> Jústicia i ens van comentar que algunes apartats dels estatus no eren
> correctes.
> Vam anar a veure l'Oriol, vàrem modificar els punts necessaris per i ja
> estan a punt per a que tots els socis fundadors els signin.
> 
> Això vol dir que _tots_els_socis_fundadors_ han de passar per la Màquia
> a tornar a signar les quatre còpies dels estatus i l'acta fundacional.
> 
> I a veure si aquest cop ho podem acabar aviat que ja portem massa temps
> amb aquests papers.
> 
> 
> Fins aviat.
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
-- 
oOoOo thc oOoOo
Si utilitzes l'Outlook, NO em posis al llibre d'adreces!
Més info: http://www.elsud.org/print.php?sid=705Més informació sobre la llista de correu gilug