[gilug.org] Tema papers per variar

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-26 14:18:30 UTC


On dc, 2004-05-26 at 16:00, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> Bones gent,
> 
> com està el tema de signar els papers? Tots els que hi havíeu de passar hi heu 
> passat? ;-)

Jo m'espero a que ho faci tothom, igualment si els haig d'anar a
entregar... Però estaria bé saber quan tothom ho hagi signat :)

Una llista o algu?

Apala!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040526/3e362974/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug