[gilug.org] Papers a punt per signar

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-17 14:09:50 UTC


On dl, 2004-05-17 at 15:54, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Bona tarda gent,
> 
> en tots aquests dies i després d'uns quants mails no he aconseguit el DNI de 
> la persona que faltava, per tant (i si ningú hi té res en contra), avui a les 
> 21:00h deixaré els papers a La Màquia tal com vam quedar perquè es signin.

Per mi no hi ha cap inconvenient, ho podem tirar endavant sense aquesta
persona :)

> Els papers els han de signar _únicament_ les persones que eren a l'assemblea 
> on es van aprovar els estatuts.
> 
> Procediment:
> 
> - - Deixar una còpia del DNI
> - - Signar l'Acta Constituent
> - - Signar les 3 (tres) còpies dels Estatuts
> 

El president, tresorer i secretari també han de firmar els estatuts? i
deixar-hi una altra copia de DNI també?

> A veure si aconseguim acabar amb el tema abans de l'estiu :-)
> 
> 
> Salut!

Apala!!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040517/14eedd69/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug