[gilug.org] Ja han signat...

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-12 16:48:05 UTC


Hola,

En/na Oriol Pellicer i Sabrià ha escrit:

> 
> M'he posat en contacte amb una persona del PSOE que sé que té relació amb un 
> diputat al Parlament Europeu del mateix partit per mirar d'aconseguir el seu 
> mail (o alguna altra via de comunicació) per tal que li puguem exposar el 
> nostre punt de vista. Si ho aconsegueixo, ja passaré l'informació per la 
> llista i mirem de fer-ho entre tots.
> 

Perfecte Oriol!

Bona notícia: La UPC ja s'hi ha sumat (com va per la UdG ;-) ? )
http://www.upc.es/catala/faldodocs/ManifestPatentsSoftware.pdf

Salut!
-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040512/b32f85ae/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug