[gilug.org] drupal

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-09 14:09:06 UTC


On ds, 2004-05-08 at 21:04, Tom wrote:
> Hola,
> 
> Segurament deus haver modificat la configuració des de l'opció 
> d'administració.
Si, això suposo, però no sé com arreglar-ho ara!! :'(
> T'aconsellaria que miressis com tens els permisos de mostrar contingut 
> (=> notícies) per als usuaris no autentificats i a la resta.
I això com ho faig ??? 
> Buscant per l'administració segur que podràs solucionar el problema.
Ja, però el problema és que quan accedeixo a la web, http://localhost, 
em surt lo del drupal amb un page not found!!!, i ni menus ni res, 
per tan no sé com solucionar això que em dius ...
Si vols veure el que em surt, ho pots veure a http://dats.3utilities.com
però ja et dic, no sé com solucionar-ho, m'he mirat una mica per sobre
els fitxer del drupal, i no he sabut veure això que em comentes, podries
especificar-m'ho un pél més si us plau ???, tot i això, gràcies per la
teva resposta
		Dats
> Ens veiem.
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
El sexo puede esperar pero el hacking no.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040509/c521ae57/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug