[gilug.org] drupal

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-08 14:37:50 UTC


bones, ahir la nit vaig estar jugant amb el drupal, no sé que coi vaig
remenar que me'l vaig carregar i ara de continugt no em surt res, em
surt l'imatge blava del drupal i para de contar.
Hi ha alguna solució per intentar restablir el que hi havia abans ???
sabeu com ho puc fer ???
he estat buscant per internet, però no he sabut trobar res
Gràcies
Journalism is literature in a hurry. -- Matthew Arnold
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040508/91057f6e/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug