[gilug.org] Post-conferència de l'Stallman

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-03 10:50:44 UTC


On dl, 2004-05-03 at 09:32, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
[...]
> 
> Jo també estic d'acord en deixar les sigles GiLUG però canviar el nom llarg 
> per "Grup d'Usuaris i Usuàries de GNU/Linux i Programari lliure de les 
> Comarques de Girona".
> 
> Total... tampoc no ve de 4 caràcters més, no?
> 
> Per cert, decidim-ho ja, que si la gent hi està d'acord s'hauria de modificar 
> a la paperassa aquella del mai acabar (o sigui, els estatuts & co).
> 

Per mi també està bé, ho he canviat al títol de la web :)

Apala!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040503/febd670f/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug