[gilug.org] sobre la organtizació interna del gilug

Guerau guerau elsud org
2004-03-25 14:25:28 UTC


Bones gent,

el que fa un parell d'anys era una iniciativa d'uns quants linuxeros, 
tendeix cada vegada més a convertir-se en un grup amb un cert pes, em 
refereixo al gilug.

Per això, potser seria convenient que parléssim de l'organització 
interna del gilug, abans de legalitzar el grup i decidir uns càrrecs (i 
les seves funcions reals, pràctiques) que es podrien malinterpretar.

Fins ara, hem anat funcionant com hem pogut, però sempre de manera 
aparentment horitzontal, això vol dir que ningú no representava el gilug 
sense avisar abans al grup via llista de correu i també que ningú té més 
poder de decisió que un altre.
A mi em sembla que la total horitzontalitat és la manera més correcta 
d'organització, és l'única que dona el mateix pes a totes les persones i 
  deixa els càrrecs com a purs tràmits que s'han de complir per poder 
ser un grup legal i per tant poder demanar subvencions i ajudes.

Si dic tot això, és perquè no m'ha agradat veure una carta en nom del 
gilug, presentada al president de la Diputació de Girona i al president 
del Consell Comarcal del Gironès sota registre.
El problema no és el fet de presentar la carta (que és una cosa que 
s'havia de fer i agraeixo infinitament la feina que està fent l'Agustí 
'problemes'). El que no m'ha agradat és la manera com s'ha fet per 
diferents motius:

- A més de mal redactada, està plena de faltes d'ortografia, aquest tema 
es va parlar fa molt pocs dies a la llista, tothom que va opinar hi 
estava completament d'acord. Cito l'Eduard: 'Si es publiquen articles 
plens de faltes a primera plana dona molta mala impressió. Però que no 
s'espanti ningú al escriure articles eh! :D (que jo sóc el primer de fer 
faltes)'
En aquest cas és molt més greu que un article a la portada de la web, 
perquè està imprès i sota registre, per tant no es pot corregir. La 
carta aquesta és l'única informació que tenen de nosaltres els 
il·lustríssims, quina imatge estem donant?

- S'ha presentat en nom del gilug sense avisar, encara que tothom està 
d'acord amb la campanya, és una formalitat que costa tres segons (enviar 
un correu a la llista) i que podria estalviar, com a mínim, les faltes 
d'ortografia.

- I encara afegiria que hi ha certes afirmacions de la carta que no 
s'han discutit, com per exemple fer 500 còpies. Són poques. A les 
empreses de duplicació de cd's la diferència de fer-ne 500 a 1000 és 
poca. A la diputació segur que estaran encantats de repartir els cd's 
als ajuntaments i penjar-se la medalla de la innovació, només això ja 
representaria alguns centenars de cd's.


Això és evidenment la meva opinió, que segurament no és compartida per 
molta gent i també és possible que a molta altra ni tant sols li 
importi. Parlem-ne doncs.pd. l'Oriol també firma el text


-- 
oOoOo thc oOoOo
Si utilitzes l'Outlook, NO em posis al llibre d'adreces!
Més info: http://www.elsud.org/print.php?sid=705
Més informació sobre la llista de correu gilug