[gilug.org] dissabte 27?

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-03-24 22:17:34 UTC


On dc, 2004-03-24 at 13:00, cid wrote:
> jo tambe puc dissabte 27 tarda pero concretem hora i lloc soc nou en 
> aixo no conec a ningu i no se pas si teniu un punt de trobada habitual.
Em sembla que primer s'hauria de kedar amb un dia ... 27 o 3 ????
lloc : la màquia ???(hi ha l'AP, els que tingueu portàtil podreu jugar i
ensenyar-nos'en als que no en tenim ...(és una possibilitat, res més))
hora ?? a les 18:00 ?
P.D.:La màquia està a ...no hi havia un mapa a la web del gilug ? jo sé
on està, però no em sé explicar, és a vista alegre no allò(em refereixo
al "parc") ??? la maquia cau "perpendicular" al pont de "pedra"(no és el
de les rambles, sinó el que travessa l'onyar), m'explico com un llibre
sense lletres ...
Estic massa espés ...
Sóc un crack explicant-me ... dèu meu!!!!!!!!!!
p.d2: si algú li pot aclarir millor, ens farà un favor als 2 ... ja que
jo no em sé explicar gens bé :'(

________________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
-- 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040324/2de7edf1/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug