[gilug.org] Madrake 10 a la Biblioteca de Salt

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-04 17:06:59 UTC


On dv, 2004-06-04 at 16:11, Marc Tarrés Deulofeu wrote:
[...]
> Doncs no et voldria alarmar, però entre la paperassa que hi havia per
> allà només vaig veure la còpia del DNI d'en Problemes... :S

Uoooh :O 

Doncs jo ho tenia allà juntament amb uns altres papers que també
s'havien d'emplenar :S

Bé, faré unes altres còpies i ho tornaré a portar :) cap problema

> 
> | Podriem apuntar algun lloc qui ha firmat i qui queda per firmar? i quan
> | hi podrà passar?
> 
> Bona idea! Si hi ha una /llista pública de la vergonya/ potser tothom
> s'espavilarà més :P. Fora conyes, crec que la idea està bé, així els que
> hagueu d'anar a entregar els papers sabreu quan tothom hi ha passat. Què
> us sembla? Que es pengi la llista negra a la web mateixa del Gilug?
> 

Ara faig algu senzillet a la web pq la gent s'hi pugui afegir

> Siau!
> 
Apalen!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040604/dca151a1/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug